Strongtogether

ouders

We got this!

Als ouder wil je je kind graag alles geven dat hij/zij nodig heeft om later op eigen benen te kunnen staan. Je wil ze een toekomst geven. Ze kansen geven die jij niet had. Dat begrijpen wij maar al te goed. 

We begrijpen ook heel goed dat het geven van die handvatten je soms erg moeilijk gemaakt wordt. Mensen/instanties werken niet mee en soms werken ze je zelfs tegen. We hebben vele casussen gezien waar sprake was van onrechtvaardigheid, kansongelijkheid, buitensluiting en zelfs racisme. Dus ouders/verzorgers, head up, je staat er vanaf nu niet meer alleen voor. Samen strijden we voor een eerlijke  en kansrijke toekomst voor onze kinderen. 

Samen vooruit

Life Skills ondersteunt jeugd in de leeftijd van 10-18 jaar in de ontwikkeling van levensvaardigheden, zelfliefde, zelfvertrouwen en burgerschapsvorming, zodat zij ‘know how’ hebben, zich te manifesteren in de samenleving en regie durven te nemen over hun leven voor een duurzame toekomst. Dit doen we met workshops en trainingen, huiswerk- en studiebegeleiding in hoge groepscohesie en 1-op-1 coaching aan jeugd en hun ouders.

15 uren per week kunnen leerlingen bij ons terecht voor studieondersteuning. We verzorgen leerrijke en interactieve masterclasses, activiteiten met rolmodellen, bedrijfsbezoeken, stagemarkten, excursies en boosters:  www.lifeskills.nl/activiteiten 

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding vindt van maandag tot en met vrijdag van 13:45 – 18:45 uur plaats in onze Studiehub De Poort aan het Bijlmerplein 79 te Amsterdam.

Samen met andere studenten en onder begeleiding, met persoonlijke aandacht gaan leerlingen aan de slag met hun studie. Hierdoor krijgen ze rust in hun hoofd, houden ze tijd over voor andere leuke dingen en kunnen ze die nodige boost geven aan hun studie. 

Studiebegeleiding

Studievaardigheden zijn belangrijk om gedurende de studieloopbaan alles uit de kast te kunnen halen. De studievaardigheden bieden een stevig fundament voor een stabiele loonbaan van de student. De leerlingen krijgen tips en tricks over hoe te leren, te plannen, zich te concentreren, om te gaan met faalangst, motivatie te vinden. De studievaardigheden vinden plaats in de vorm van mini-workshops zoals: leren leren, leren plannen, onderzoeksvaardigheden, solliciteren, studieloopbaanplan en omgaan met faalangst.

Workshops en trainingen

Waarom geven ze op de middelbare school wel les in wiskunde, maar niet in relaties. Vergeleken met een relatie is wiskunde een eitje’. #DARUM!
Dit is precies waar de trainingen en workshops van Life Skills over gaan. Over vaardigheden, die op school niet gegeven worden, maar even belangrijk zijn voor de  kennis en kunde en de algemene ontwikkeling van leerlingen voor de toekomst.

1-op-1 coaching

Soms hebben leerlingen net dat beetje extra aandacht nodig om, wat ze willen leren onder de knie te krijgen. Dit bieden we aan met persoonlijke coaching. Het aanbod hierin is afhankelijk van de hulpbehoefte van de student. Dit kan hulp bij solliciteren zijn, omgaan met faalangst, hulp bij wiskunde, presenteren, hulp bij Office, onderzoek doen, hulp bij het profielwerkstuk. Wat de leerling dus nodig heeft.

Een casus - Geen extra hulp in Zuid

Deze casus willen we graag met je delen. Een leerling van 12 zat in het eerste jaar Gymnasium op een school in Amsterdam Zuid. Het meisje woont in Amsterdam Zuidoost en werd ingeloot voor de school in Zuid. Zij had moeite met het wennen aan de nieuwe omgeving, nieuwe mensen  en nieuw schoolsysteem. In haar netwerk was er niemand die haar kon begeleiden. De leraar schreef in het rapport van het meisje, dat hij zich erg druk maakte over de studieresultaten van het meisje. Het meisje kon de stof wel aan, maar wist geen grip te krijgen op de voor haar nieuwe methode.

Moeder vroeg om extra begeleiding. De leraar gaf aan dat de leraar uitlegt hoe de kinderen het moeten doen en als het kind het niet aankan of nergens hulp kan krijgen, dat het kind dan af valt. Dan is het spijtig, zei hij. Het is veel harder je denkt, vulde hij erna nog aan.  Tevens gaf hij aan dat de meesten na school gebruik maken van een huiswerkinstituut, dat kinderen begeleidt. Dat de ouders van dit meisje geen geld hadden voor een opleidingsinstituut kon de leraar niet begrijpen. Ik ken Zuidoost niet, vertelde hij.

Dat het een gesprek was, waar we heel droevig van werden hoeven we eigenlijk niet meer te zeggen. Het betekent dat onze kinderen buiten Zuidoost bijna geen kans krijgen, ze gaan weer terug naar een school in Zuidoost, krijgen daar wel extra hulp en slagen.. maar dan begint de ellende opnieuw, want ze moeten zich gaan manifesteren in de samenleving. Een samenleving waar de westerse cultuur overheerst.

Gebrek aan Life Skills

Door gebrek aan burgerschapsvorming, levensvaardigheden en zelfvertrouwen blijft actief  burgerschap voor mensen die opgroeien in een kapitaalarme omgeving, een grote uitdaging. 

Met Life Skills gaan we hier door het geven van de juiste vaardigheden aan werken. Want alleen dan is goed burgerschap haalbaar. Bij Life Skills & Studiehuis zetten we naast huiswerk- en studiebegeleiding dus ook in op burgerschapsvorming. Hierbij is onderwijs in burgerschapsvorming en levensvaardigheden even belangrijk als onderwijs op school.

Hiermee ambiëren we de ‘gap’ tussen onderwijs en burgerschap te vullen, waardoor een betere aansluiting met de samenleving wordt bevorderd en diversiteit en inclusie binnen de samenleving wordt gerealiseerd. 

We komen graag met je in contact!