Innovatief Onderwijs

aan 10-18 jarigen voor gelijke ontwikkelingskansen en succesvol burgerschap

life Skills..

.. ondersteunt jeugd in de leeftijd van 10-18 jaar in de ontwikkeling van levensvaardigheden, algemene kennis, zelfvertrouwen en burgerschapsvorming, zodat zij ‘know how’ hebben, zich te manifesteren in de samenleving en regie durven te nemen over hun leven voor een duurzame toekomst. Dit doet Life Skills met  workshops en trainingen, themabijeenkomstenhuiswerk- en studiebegeleiding, bemiddelingexcursies en coaching aan jeugd en hun ouders.