Normen en waarden

Beleid

Gedragscode en vertrouwenspersonen

Een prettig en veilig persoonlijk ontwikkelingsklimaat vinden wij bij Life Skills erg belangrijk. Evenals dat iedereen telt en mee mag doen. Hiervoor hebben we normen en waarden opgesteld die voor iedereen binnen Life Skills gelden. Deze staan in de gedragscode. Mocht er een situatie ontstaan die niet gewenst is, dan zijn er vertrouwenspersonen die te hulp kunnen schieten. Hieronder lees je er meer over. 

Gedragscode

Algemene gedragsregels:

– Iedereen wordt geaccepteerd zoals hij/zij is; alle mensen zijn verschillend en dat is prima;
– Iedereen gaat respectvol met elkaar om. Er worden geen racistische opmerkingen gemaakt, gediscrimineerd, geroddeld of gescholden. Ook wordt niemand uitgelachen, vernederd of buitengesloten;
– Het is ten strengste verboden om bij Life Skills onder invloed- of in het bezit te zijn van alcohol en drugs.
– Er wordt geen lichamelijk of verbaal geweld gebruikt. Ook wordt er niet gedreigd met lichamelijk geweld;
– Iedereen die gedrag vertoont dat als onacceptabel wordt ervaren wordt hierop aangesproken. In het geval van (dreigementen van) lichamelijk of verbaal geweld, is de directie bevoegd corrigerende maatregelen te nemen of om de toegang tot de ruimten te ontzeggen;
– Wapens (waaronder ook (kleine) messen, stokken, nepwapens e.d.) zijn verboden;
– Iedereen houdt zich aan gemaakte afspraken;
– Iedereen is zuinig op het materiaal en de omgeving en op de bezittingen van een ander;
– Iedereen zorgt voor rust binnen de ruimte waar huiswerk gemaakt wordt.
Lees meer.

Ongewenst gedrag of een vermoeden van misstand? Je kunt altijd terecht bij de vertrouwenspersoon.

Iedereen kan op het werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie of een vermoeden van een misstand. Het is prettig als een getroffen (gast)werknemer met zijn/haar problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen ons bedrijf of een externe vertrouwenspersoon.
Een vertrouwenspersoon is er voor (gast)medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag of niet-integere kwesties zoals:

– buitensluiting
– agressie en geweld
– seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
– pesten
– discriminatie
– diefstal
– fraude

Heb jij te maken met ongewenst gedrag? Bespreek deze met onze vertrouwenspersoon. Lees in de gedragscode hoe dat moet.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling nemen we de afwegingskader met 5 stappen door: vermoeden, acute of structurele onveiligheid, zelf hulp of organiseren, aanvaarden van hulp en gewenst resultaat. Vanwege onze samenwerking met andere maatschappelijke organisaties verwijzen we adequaat door naar bijvoorbeeld Veilig Thuis, Politie Amsterdam of Buurtteams. Liever vaker wel, dan een keer te weinig is hierin ons motto. We hechten veel waarde aan een veilige omgeving voor het kind waar het zich ook mag bevinden: thuis, op school, de sportschool of bij ons.

Governancecode

Het hebben van een duidelijke organisatiestructuur en professioneel georganiseerde governance is belangrijk, zeker in de branche waarin Stichting Life Skills Nederland opereert en de samenwerkingspartners, in het bijzonder de overheid en het gebruik van gemeenschapsgelden. Daarom zien we strak toe op goed bestuur, integriteit en toezicht. Het beleid hieromtrent hebben wij vastgesteld in meerdere documenten zoals: statuten, bestuursreglement, beleidsplan, medewerkersbeleid, inwerkdocument, bestuursprofielen, implementatieplan, vrijwilligersbeleid en organisatie- en jaarplan. Hierin volgen we zeer zorgvuldig de govenancecode van Sociaal Werk. Van beleid naar praktijk: ook in de uitvoering nemen we de richtlijnen hiervan in acht.

Vragen? We komen graag met je in contact!

Instagram feed