Levensvaardigheden

7 life skills programma

Levensvaardigheden

Onderzoek jouw identiteit & vergroot je eigenwaarde​, ontdek jouw talenten & kwaliteiten, onderzoek je dromen, doelen & drijfveren, verbinding aangaan & relaties versterken, communicatie & samenwerken, denk creatief & in oplossingen, versterk je veerkracht & zelfvertrouwen en wees kritisch.

Als kind ging ik wel eens met mijn vader naar een chique hotel, voor een kopje koffie. Hij zei: ‘dan weet je later hoe het moet’. Nu begrijp ik wat hij bedoelde. Levensvaardigheden, de vaardigheden die bijna net zo belangrijk zijn als de vakken op school. Met levensvaardigheden en de vakken op school ben je straks beter in staat om dat plekje in de samenleving te veroveren voor actief burgerschap. Nu spreek ik wel eens af met zakenlui voor een ‘kopje koffie’, waar we tot goede zakenafspraken komen. Ik hoef me niet te stressen over hoe ik mijn kopje koffie vasthoud of over de ambiance, maar kan me focussen op wat er echt toe doet, de deal. Dit is een simpel voorbeeld. Bij Life Skills gaan we ervoor zorgen, dat je in staat bent om zelf een milieu te creëren, waar je iets aan hebt. Een milieu dat past bij jouw ambities. En dan kun je aan de slag met het veroveren van jouw plekje in de maatschappij. 

Moenira Luqman, oprichter life skills

7 Life skills wordt vaak gebruikt in situaties waarin er problemen zijn ontstaan. Meer en meer wordt de methode ingezet ter preventie van gedrags-, concentratie- en motivatieproblemen, stress, burn out en uitval in basis- en voortgezet onderwijs.

Het Life Skills Programma is deels gebaseerd op de 7 Life Skills methode, ontwikkeld door Michel Linthorst. Meer informatie over deze methode is te vinden op http://www.7lifeskills.org/ Het  Life Skills Programma is bij uitstek geschikt voor jongeren uit Amsterdam en omgeving die zich ontwikkelen in een bi-culturele omgeving, omdat diversiteit en inclusie in elke bijeenkomst centraal staat. We leren onszelf- en anderen te accepteren zoals we/ze zijn.” Het 7 Life Skills programma van Linthorst wordt binnenkort ook bij ons op locatie aangeboden.

Gedurende het trainingsprogramma krijgen deelnemers handvatten om te kunnen ontdekken wie ze zijn, waar ze goed in zijn, hoe de samenleving functioneert, welke mogelijkheden er voor hen zijn en wat hun dromen en drijfveren zijn. Ook versterkt en ontwikkelt de deelnemer vaardigheden en karaktereigenschappen die hen helpen om doelen vorm te geven en om te gaan met uitdagingen. Zo kunnen ze zich bewust worden van hun rol in de samenleving en die rol in overeenstemming brengen met hun ambitie.

Verder is het een actieve en ervaringsgerichte training en methodiek vol ervaringsgerichte speloefeningen, uitdagingen, drama-opdrachten, kunstvormen en boeiende verhalen.

Het programma bestaat uit vier fasen: wie ben ik, leer, doe, let’s go en duurt zeven lessen a zeven weken. Een les duurt gemiddeld 2,5 uur.

Aan de slag!

Het aanbod

Lessen afzonderlijk van elkaar volgen is mogelijk

Alle thema’s zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar. Echter, het hoeft niet altijd nodig te zijn voor de cursist om alle onderdelen te volgen. De onderdelen worden dan ook los van elkaar aangeboden.

Les 1

Onderzoek jouw identiteit & vergroot je eigenwaarde​

In deze les leer je presenteren vanuit je kracht: met behulp van het ui-model van Hofstede ga je in kaart brengen je: symbolen, helden, rituelen, waarden en grondbeginselen. Hiermee maak je inzichtelijk wat jou typeert en wat je belangrijk vindt. Ook zul je ontdekken, wat maakt dat je tot de resultaten kwam. De resultaten worden aan elkaar gepitcht.

 

 • Je ontdekt wie je werkelijk bent. Je accepteert jezelf zoals je bent. Je durft jezelf te zijn.
 • Je hebt voldoende eigenwaarde en zelfvertrouwen: je doet ertoe, er is ruimte voor je en je bent de moeite waard.
 • Je kijkt met compassie naar jezelf. Je hebt het gevoel dat je goed genoeg bent, en dat je genoeg je best doet. Je bent niet te streng voor jezelf. Je hoeft niet de beste in iets te worden, jezelf zijn is goed genoeg.

Les 2

Ontdek jouw talenten & kwaliteiten

In deze les gaan we in spelvorm en digitaal opzoek naar jouw kwaliteiten en talenten. In hoge groepscohesie worden de deelnemers getriggerd om ook elkaars kwaliteiten aan te stippen.

 

 • Je hebt een beeld van je talenten en kwaliteiten.
 • Je kent jouw karaktereigenschappen en jouw combinatie van talenten en kwaliteiten.
 • Je zelfvertrouwen en eigenwaarde groeit naarmate je ontdekt wat jouw eigenheid is, waarin je goed bent en wat je leuk vindt om te doen.

Les 3

Onderzoek je dromen, doelen & drijfveren

In deze les gaan we actief opzoek naar jouw dromen, doelen en drijfveren. Wat geeft jou energie en waar zet je, je graag voor in?

We maken een persoonlijke mindmap en zoeken op internet naar de juiste loopbaan om jouw droom te verwezenlijken waar je met gevoel achterstaat en hoe je bij het maken van keuzes (geen) rekening houdt met je omgeving. Tevens leer je met lef keuzes te maken, want niets is zo belangrijk bij het maken van keuzes dan stevig in je schoenen te staan. Neem je casus mee, deze kunnen we tijdens de training gebruiken als oefening.

 

 • Je probeert te dromen zonder jezelf in eerste instantie te beperken met (on)mogelijkheden. Je luistert naar de mening van andere mensen maar laat je er niet door beperken.
 • Je ontdekt dat jouw dromen en drijfveren je kunnen helpen om te vinden in welke je richting je wilt gaan, wat je het liefste doet en waar je goed in wilt worden.
 • Je ontdekt dat jouw dromen en drijfveren je motivatie en passie mogelijk kunnen vergroten, ervoor kunnen zorgen dat je in beweging komt en meer durft. Je ontdekt ook dat het ook goed is als je op dit moment) geen dromen of doelen hebt.
 • Je leert concrete acties te nemen en te bedenken welke kleine stappen je kunt nemen om je dromen en doelen vorm te geven.

Les 4

Verbinding aangaan & relaties versterken

Een netwerk, waarom is dat zo belangrijk? En hoe kom je tot een netwerk? Hoe ga je een gesprek aan en hoe onderhoud je relaties? In deze les gaan we opzoek naar de nut en noodzaak van relaties en actief oefenen met sociale vaardigheden.

 • Je kunt vriendschappen, verbindingen en samenwerking aangaan (als je dat wilt).
 • Je hebt een overzicht van de mensen om je heen met wie je goed kunt samenwerken, die je kunnen helpen of waarmee je plezier kunt hebben.
 • Je kunt verbindingen, relaties en vertrouwen versterken.
 • Je ontdekt of er mensen om je heen zijn die je vertrouwt, die in je geloven en een mentor voor je kunnen zijn.
 • Je durft vragen te stellen en contact te maken met mensen die iets voor je kunnen betekenen of van wie je iets kunt leren.
 • Je kunt samenwerken en elkaars sterke talenten benutten.
 • Je ontdekt of je graag onderdeel uit wil maken van een groep mensen waarbij je je op je gemak voelt en jezelf kunt zijn. Je ontdekt ook dat het prima is als je liever alleen bent of werkt.

Les 5

Communicatie & samenwerken

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Waarom is eerlijkheid en transparantie belangrijk? In deze les gaan we doormiddel van een debat ontdekken waarom duidelijk communiceren en samenwerking heel waardevol kan zijn.

 

 • Je kunt jezelf en jouw doelen helder verwoorden.
 • Je kunt de leiding nemen of de rol van volger aannemen als de situatie erom vraagt.
 • Je kunt op een constructieve manier je grenzen aangeven en voor jezelf opkomen.
 • Je kunt communiceren, zonder in te vullen, aan te vallen, te oordelen of aannames te doen.
 • Je kunt goed luisteren waarbij je probeert andere mensen echt te begrijpen.
 • Je probeert andere mensen goed aan te voelen, empathisch en invoelend te zijn.
 • Je denkt in win/win-situaties, waarbij iedereen met wie je samen werkt er beter uitkomt.

Les 6

Denk creatief & in oplossingen

Gedurende deze les gaan we een daadwerkelijk maatschappelijke uitdaging aan. We gaan oplossingen bedenken voor problemen die ons allemaal aan gaan zoals het klimaat, lerarentekort, achterstandswijken en segregatie.

 

 • Je kunt oplossingen vinden voor problemen en uitdagingen. Je ben in staat om zelf actief aan de slag te gaan met problemen en uitdagingen.
 • Je kunt problemen en uitdagende situaties van verschillende invalshoeken bekijken.
 • Je kunt in oplossingen denken en weet dat er altijd meerdere mogelijkheden zijn.
 • Je durft overtuigingen los laten of te onderzoeken en kunt open staan om andere manieren en oplossingen te vinden.
 • Je hebt voldoende verbeeldingskracht, fantasie en associatievermogen die je helpen oplossingen te vinden en durft anders te denken en te doen. Je durft onorthodoxe oplossingen te overwegen.

Les 7

Versterk je veerkracht & zelfvertrouwen en wees kritisch  

Tijdens de laatste les gaan we een museum bezoeken. Hier mag je kritisch zijn op andermans werk, zodat je ook kritisch naar je eigen handelen kunt zijn en om kan gaan met feedback. Tevens gebruiken we de laatste les als evaluatie: hebben we bovenstaande doelen bereikt?

 • Je hebt voldoende veerkracht, zelfvertrouwen, incasseringsvermogen en eigenwaarde om met tegenslag om te gaan en je helpen vol te houden. Je kunt ook inzien wanneer het beter is je doel te passen.
 • Je weet dat tegenslag een onderdeel kan zijn van het proces om je doel te bereiken. Je kunt stil staan bij de tegenslag, het doorvoelen en bedenken wat het voor je betekent en hoe je er mee om wilt gaan.
 • Je bent in staat om de verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen, proactief te zijn en situaties om te buigen.

Duur

Het programma duurt zeven lessen a zeven weken. Een les duurt gemiddeld 2,5 uur.

Groepsgrootte

De ideale groepsgrootte is 8-12 deelnemers. Voor de interactie en groepscohesie hanteren we een minimale grootte van 5 deelnemers. Voor de persoonlijke aandacht is een maximum van 15 deelnemers gewenst.

Opbouw

Een korte theorie wordt in de workshops direct vertaald naar de praktijk door oefeningen. Focus ligt op kennisdeling, onderzoek, zelfreflectie en interactiviteit. Diversiteit en het benutten van de kracht om ‘anders te zijn’ staat centraal. 

Locatie

De workshops worden doorgaans bij jou op locatie gegeven. Heb je behoefte aan een andere ambiance? Dat kan! Wij werken samen met partners die geschikte workshopruimtes in een prettige sfeer aanbieden. Mail of bel voor de mogelijkheden. Voor een andere locatie gelden echter wel andere kosten.

Kosten

De kosten bedragen per les  €500,-. Dit bedrag is inclusief materiaal, hapje en drankje en exclusief btw.

Aanvragen?

Wil je het programma of een les uit het programma aanvragen? Vul onderstaand formulier in, mail naar: info@lifeskills.nl of bel +316 11 103 153

Laten we werken aan levensvaardigheden. Let's connect!

Contact gegevens